CVJETNICA

Nedjelja Muke Gospodnje


Tekst večernje molitve možete preuzeti ovdje u DOC i PDF formatu.


 

Psaltir II. tjedna

 

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

HIMAN

 

Barjaci kreću Kraljevi,

Otajstvo Križa sjaji se,

Na kojem Život umrije

I smrću ljude oživi.

 

Kad koplje mu se okrutno

Zabolo šiljkom u srce,

Sa vodom krv potekla je,

Od grijeha nas da očisti.

 

I ispuni se silna riječ,

Što narodima David je

U svetoj pjesmi doviknu:

Zavlada Bog sa drveta.

 

O drva divnog, štono sja

U kraljevskome grimizu,

Kom dano bi da dotiče

Toliko svete udove.

 

Na blaženim je rukama

Tog svijeta cijenu nosilo

I Božje tijelo vagnuvši

Sotoni plijen je otelo.

 

Oj zdravo, Križu, nado sva!

U dane Muke Gospodnje

Umnoži milost dobrima

I digni krivnju s grešnika.

 

Naš spase, sveta Trojice,

Nek svaki duh veliča te,

Ti dijeliš Križa plodove

Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ps 119 (118), 105-112. XIV. (Nun) Pohvala Božjem zakonu

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12)

 

Ant. 1. Toliko vremena bijah s vama, u hramu naučavah, i ne uhvatiste me; mene bičevana vodite da me razapnete.

 

Tvoje riječ nozi je mojoj svjetiljka *

      i svjetlo mojoj stazi.

Kunem se, i riječ ću održati: *

      pravedne ću tvoje slijedit odluke.

 

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *

      po riječi me svojoj poživi.

Prinose usta mojih primi, Gospodine, *

      uči me sudovima svojim.

 

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *

      ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

Grešnici mi postaviše zamku, *

      ali ne skrećem od tvojih naredaba.

 

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *

      ona su radost mome srcu.

Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *

      uvijek i do kraja.

 

Slava Ocu i Sinu *

      i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

      tako i sada i vazda *

      i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. 1. Toliko vremena bijah s vama, u hramu naučavah, i ne uhvatiste me; mene bičevana vodite da me razapnete.

 

Ps 16 (15). Gospodin - moja baština

Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti (Dj 2, 24).

 

Ant. 2. Bog mi je pomoćnik, i zato se ne postidjeh.

 

Čuvaj me, Bože, * jer se tebi utječem.

Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, *

      nema mi blaženstva bez tebe! «

Svetima na zemlji, odličnim ljudima *

      sva naklonost moja!

Gomilaju patnje svoje *

      koji slijede bogove tuđe.

Ja lijevanicâ njihovih nalijevat neću, *

      ime im spominjat neću usnama.

 

Gospodin mi je baština i čaša: *

      ti u ruci držiš moju sudbinu.

Na divnu zemlju padoše mi konopi, *

      vrlo mi je mila moja baština.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, *

      te me i noću srce opominje.

Gospodin mi je svagda pred očima: *

      jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša, *

      pa i tijelo mi spokojno počiva.

 

Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju *

      ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života, †

      puninu radosti lica svoga, *

      sebi zdesna blaženstvo vječno.

Slava Ocu i Sinu *

      i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

      tako i sada i vazda *

      i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. 2. Bog mi je pomoćnik, i zato se ne postidjeh.

 

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Vazmeno otajstvo

 

Ant. 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, smrti na križu.

 

Isus Krist, trajni lik Božji, *

      nije se kao plijena držao

      svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni «

      uzevši lik sluge, †

      postavši ljudima sličan: *

      obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, †

      poslušan do smrti, *

      smrti na križu.

 

Zato ga Bog preuzvisi †

      i darova mu ime, *

      ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo

      prigne svako koljeno *

      nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,

i svaki će jezik priznati: *

      »Isus Krist jest Gospodin!« -

      na slavu Boga Oca.

 

Slava Ocu i Sinu *

      i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

      tako i sada i vazda *

      i u vijeke vjekova.Amen.

 

Ant. 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, smrti na križu.

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 1, 18-21

 

Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. On bijaše, doduše, predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremenâ radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

 

KRATKI NAGOVOR

 

 

KRATKI OTPJEV

 

R. Klanjamo ti se, Kriste, * i blagoslivljamo te. Klanjamo.

O. Jer si svojim križem otkupio svijet. * I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. Zdravo, Kralju naš, Sine Davidov! Ti si Otkupitelj svijeta. Tebe su proroci prorekli da ćeš dođi kao Spasitelj.

 

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

 

Veliča * 

      duša moja Gospodina

i klikće duh moj *

      u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje: *

      odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *

      sveto je ime njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je njegova *

      nad onima što se njega boje.

 

Iskaza snagu mišice svoje, *

      rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, *

      a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima, *

      a bogate otpusti prazne.

 

Prihvati Izraela, slugu svoga, *

      kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje *

      prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

Slava Ocu i Sinu *

      i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *

      i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Zdravo, Kralju naš, Sine Davidov! Ti si Otkupitelj svijeta. Tebe su proroci prorekli da ćeš doći kao Spasitelj.

 

PROŠNJE

 

Kad je Krist imao podnijeti muku, vidjevši Jeruzalem, zaplače nad njim jer nije spoznao vrijeme svoga pohođenja. Njemu se poklonimo, za svoje se grijehe pokajmo i zamolimo ga:

 

Smiluj se, Gospodine, svome narodu.

 

Kao što kvočka sakuplja piliće svoje, tako si i ti htio sabrati sinove jeruzalemske;

-  nauči sve ljude da spoznaju vrijeme tvoga pohođenja.

 

Ne napuštaj svojih vjernih koji su tebe ostavili;

-  obrati nas, Bože naš, i mi ćemo se tebi vratiti.

 

Svojom si mukom svijetu milost udijelio; 

- daj da trajno živimo od tvoga Duha koga si nam ulio po krštenju.

 

Svojom mukom udijeli vjernicima da trape svoje udove

- te spremnije idu u susret proslavi tvoga uskrsnuća.

 

Ti kraljuješ u slavi Očevoj;

- sjeti se svih onih koji danas umriješe.

 

Oče naš...

 

MOLITVA

 

Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

 

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. 

Amen.