Tekst večernje molitve možete preuzeti ovdje u DOCX i PDF formatu.SEDMI VAZMENI TJEDAN

NEDJELJA

 

Psaltir III. tjedna

I. Večernja

 

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

 

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,

Pohodi duše vjernika,

Poteci višnjom milosti

U grudi, štono stvori ih.

 

Ti nazivaš se Tješitelj,

Blagodat Boga svevišnjeg,

Studenac živi, ljubav plam

I pomazanje duhovno.

 

Darova sedam razdaješ,

Ti prste desne Očeve,

Od vječnog Oca obećan

Ti puniš usta besjedom.

 

Zapali svjetlo u srcu,

Zadahni dušu ljubavlju,

U nemoćima tjelesnim

Potkrepljuj nas bez prestanka.

 

Dušmana od nas otjeraj

I postojani mir nam daj,

Ispred nas idi, vodi nas,

Da svakog zla se klonimo.

 

Daj, Oca da upoznamo

I Krista, Sina njegova,

I u te, Duha njihova,

Da vjerujemo sveudilj. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

 

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

 

Ant. 1. Uzvišen je Bog nad sva nebesa, iz prašine podiže uboga, aleluja.

 

Hvalite, sluge Gospodnje, *

__hvalite ime Gospodnje!

Blagoslovljeno ime Gospodnje *

__sada i dovijeka!

 

Od istoka sunca do zalaska *

__hvaljeno bilo ime Gospodnje!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *

__slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš, †

__koji u visinama stoluje *

__i gleda odozgo nebo i zemlju?

 

Podiže iz prašine uboga, *

__iz gliba vadi siromaha

da ga posadi s prvacima, *

__s prvacima svoga naroda.

Nerotkinji daje da u domu stanuje *

__kao radosna majka djece brojne.

 

Slava Ocu i Sinu *

__i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__tako i sada i vazda *

__i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Uzvišen je Bog nad sva nebesa, iz prašine podiže uboga, aleluja.

 

 

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

 

Ant. 2. Ti si Gospodine, razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, aleluja.

 

Ja vjerujem i kada kažem: *

__»Nesretan sam veoma.«

U smetenosti svojoj rekoh: *

__»Svaki je čovjek lažac!«

 

Što da uzvratim Gospodinu *

__za sve što mi je učinio?

Uzet ću čašu spasenja *

__i zazvati ime Gospodnje.

 

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *

__pred svim pukom njegovim.

Dragocjena je u očima Gospodnjim *

__smrt pobožnika njegovih.

 

Gospodine, tvoj sam sluga, †

__tvoj sluga, sin službenice tvoje - *

__ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *

__zazvat ću ime Gospodnje.

 

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *

__pred svim pukom njegovim,

u predvorjima Doma Gospodnjega, *

__posred tebe, Jeruzaleme!

 

Slava Ocu i Sinu *

__i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__tako i sada i vazda *

__i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Ti si Gospodine, razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, aleluja.

 

 

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

 

Ant. 3. Sin se Božji iz onoga što pretrpi nauči slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

Isus Krist, trajni lik Božji, *

__nije se kao plijena držao

__svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni«

__uzevši lik sluge, †

__postavši ljudima sličan: *

__obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, †

__poslušan do smrti, *

__smrti na križu.

 

Zato ga Bog preuzvisi †

__i darova mu ime, *

__ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo

__prigne svako koljeno *

__nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,

i svaki će jezik priznati: *

__»Isus Krist jest Gospodin!« -

__na slavu Boga Oca.

 

Slava Ocu i Sinu *

__i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__tako i sada i vazda *

__i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Sin se Božji iz onoga što pretrpi nauči slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 2, 9-10

 

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

 

 

KRATKI OTPJEV

 

R. Duh Branitelj, * aleluja. O. Duh Branitelj, * aleluja.

R. Poučit će vas o svemu. * O. Aleluja, aleluja. 

R. Slava Ocu i Sinu i Duhu svetomu. O. Duh Branitelj, * aleluja.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. Neću vas ostavit siročad; odlazim i vračam se k vama i radovat će se srce vaše, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

 

Veliča * 

__duša moja Gospodina

i klikće duh moj *

__u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje: *

__odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *

__sveto je ime njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je njegova *

__nad onima što se njega boje.

 

Iskaza snagu mišice svoje, *

__rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, *

__a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima, *

__a bogate otpusti prazne.

 

Prihvati Izraela, slugu svoga, *

__kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje *

__prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

Slava Ocu i Sinu *

__i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *

__i u vijeke vjekova. Amen..

 

Ant. Neću vas ostavit siročad; odlazim i vračam se k vama i radovat će se srce vaše, aleluja.

 

 

PROŠNJE

 

Neka je blagoslovljen Krist na koga je Duh Sveti sišao u tjelesnom obličju. Njemu se utecimo i svoju molitvu potvrdimo riječju:

__Amen.

 

Pošalji Gospodine, Onoga koga si nam obećao poslati

__– da se tvoja Crkva vazda obnavlja i pomlađuje.

 

Nek svi narodi pjevaju tebi Kralju i Bogu

__– i Izrael nek postane tvoja baština.

 

Ti si demone istjerao

__– iz naše sredine odstrani sablazni i pokvarenost.

 

Ti si na Pedesetnicu nadvladao babilonsku razdvojenost i raspršavanja

__– po Duhu svome ostvari jedinstvo i sve općenitost vjere.

 

Nek Duh tvoj u nama boravi

__– da oživi naša smrtna tjelesa.

 

Oče naš...

 

 

MOLITVA

 

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Uslišaj nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

 

 

MOLITVA GOSPI OD PORATA

 

Slavna Gospo od Porata,

Ti si naša vječna plata;

 

Tko se tebi preporuči,

Od sebe ga ne odluči.

Moli, Gospo, Sinka svoga

za spasenje puka tvoga.

 

A mi toga sveđ želimo,

da se s tobom veselimo

i u raju uživamo

po sve vijeke vijeka. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

 

P. Bog vas je otkupio smrću svoga Jedinca te postadoste djeca Božja: nek vas obraduje svojim blagoslovom.

O. Amen.

 

P. Krist vam je dao puninu prave slobode: nek' vas učini dionicima vječne baštine.

O. Amen.

 

P. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli. Živite svetim životom da ga jednom sretnete u vječnoj domovini.

O. Amen.

 

P. I blagoslov Boga svemogućega Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda.

O. Amen.

 

 

ZA OTPUST SE KAŽE:

 

P. Idite u miru.

O. Bogu hvala.