Tekst večernje molitve možete preuzeti ovdje u DOCX i PDF formatu.PETI VAZMENI TJEDAN

NEDJELJA

Psaltir I. tjedna

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca

U bijelom ruhu idimo,

Kroz more prošav Crveno

Vladaru Kristu pjevajmo.

 

U svojoj divnoj ljubavi

On pit nam daje svetu Krv,

Ta ljubav tijelo njegovo

Ko svećenik prikazuje.

 

Od krvi se na vratima

Strahovit plaši anđeo

Put u moru se otvara,

Dušmana vali gutaju.

 

Naš vazam odsad Isus je,

Vazmeno naše Janje On,

I čistim ljudskim dušama

Neokaljani, čisti kruh.

 

O rajska žrtvo istinska,

Što pak'o si pokorila,

Što pretrgla si smrtni vez

I dar života donijela!

 

Nadvladav pakô slavno Krist

Barjake svoje razvija,

Raj otvara i povlači

Ko sužnja kralja tminskoga.

 

Da budeš vazda, Isuse,

Veselje naše uskrsno,

Preporođene izbavi

Od grijeha smrti užasne.

 

Sva slava Ocu vječnomu

I uskrslomu Sinu mu,

Sa Tješiteljem Presvetim

U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ps 141 (140), 1-9. Molitva u kušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje (Otk 8, 4).

 

Ant. 1. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.

 

Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!*

__ Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

Nek mi se uzdigne molitva *

__ kao kâd pred lice tvoje,

podizanje mojih ruku *

__ nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi, Gospodine, stražu postavi, *

__ i stražare na vrata usana mojih!

Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*

__ da bezbožno počinim djela opaka;

i u društvu zlotvora *

__ da ne blagujem poslastica njihovih!

Nek me samo udari pravednik,

__ ljubav je što me kara, †

__ al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *

__ zloći njihovoj oprijet ću se uvijek

__ svojom molitvom.

 

Kad strovale niz hridinu suce njihove, *

__ razumjet će kako blage bjehu riječi moje.

Kao kad orač ore i para zemlju, *

__ tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

 

Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje, *

__ k tebi se utječem,

__ ne daj da mi duša propadne!

Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, *

__ od zamki zločinaca!

 

Slava Ocu i Sinu *

__ i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__ tako i sada i vazda *

__ i u vijeke vjekova.

 Amen.

 

Ant. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.

 

 

Ps 142 (141). Ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke (sv. Hilarije).

 

Ant. 2. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

 

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *

__ iz svega glasa Gospodina zaklinjem.

Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *

__ tjeskobu svoju pred njim razastirem.

 

Ako duh moj i klone u meni, *

__ ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim *

__ potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam: *

__ nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći,*

__ nitko za život moj ne mari.

 

K tebi, Gospodine, vapijem: †

__ govorim: ti si mi utočište, *

__ ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje, *

__ jer sam veoma nevoljan.

Izbavi me od gonitelja mojih, *

__ jer od mene oni su moćniji.

 

Izvedi iz tamnice dušu moju, *

__ da zahvaljujem imenu tvojemu.

Oko mene će se okupit pravednici *

__ zbog dobra što si ga iskazao meni.

 

Slava Ocu i Sinu *

__ i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__ tako i sada i vazda *

__ i u vijeke vjekova.

 Amen.

 

Ant. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

 

 

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

 

Ant. 3. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

Isus Krist, trajni lik Božji, *

__ nije se kao plijena držao

__ svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe »oplijeni «

__ uzevši lik sluge, †

__ postavši ljudima sličan: *

__ obliejem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, †

__ poslušan do smrti, *

__ smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †

__ i darova mu ime, *

__ ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo

__ prigne svako koljeno *

__ nebesnika, zemnika i podzemnika,

i svaki će jezik priznati: *

__ »Isus Krist jest Gospodin!« -

__ na slavu Boga Oca.

 

Slava Ocu i Sinu *

__ i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

__ tako i sada i vazda *

__ i u vijeke vjekova.

Amen.

 

Ant. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 2, 4-10

 

Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

 

 

KRATKI OTPJEV

 

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

 

Veliča * 

__ duša moja Gospodina

i klikće duh moj *

__ u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje: *

__ odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni, *

__ sveto je ime njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je njegova *

__ nad onima što se njega boje.

 

Iskaza snagu mišice svoje, *

__ rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja, *

__ a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima, *

__ a bogate otpusti prazne.

 

Prihvati Izraela, slugu svoga, *

__ kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje *

__ prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

Slava Ocu i Sinu *

__ i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *

__ i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

 

 

PROŠNJE

 

Zavapijmo Kristu, životu i uskrsnuću našemu, i s pouzdanjem mu recimo:

__ Sine Boga živoga, štiti svoj narod.

 

Kriste, molimo te za tvoju Crkvu katoličku:

__ – posvećuj je da se tvoje kraljevstvo uspostavi među narodima.

 

Tvoj majka, koju si nam s križa dao za našu majku, kod tebe nas zagovara dok nas uči: "Što god vam rekne, učinite!"

__ – upućujemo ti danas, u danima u kojima smo pod ovim geslom željeli biti okupljeni u Zagrebu na Susretu hrvatske katoličke mladeži, osobitu molitvu za naše mlade da u tebi pronađu svoga brata i najboljeg prijatelja i ispovjede te kao jedinog istinskog Spasitelja, onoga koji im ništa ne želi oduzeti od njihove slobode, nego u ljubavi im sve želi darovati.

 

U drugoj nedjelji svibnja slavimo Majčin dan.

__ – zahvaljujemo ti za sve naše majke i njihovo nesebično služenje kojim nam svjedoče tvoju dobrotu i molimo da ih podržiš u njihovoj majčinskoj službi i štitiš svojom pomoću.

 

Tebi vapimo za sve koji su pritisnuti bolešću, žalošću, čovječanstvo koje se bori s pandemijom, oboljele i njihove obitelji, liječnike i medicinsko osoblje, znanstvenike koji pokušavaju pronaći cjepivo i lijek, odgovorne građanske vlasti i socijalne službe, sve koji svojim radom doprinose nastavku života, osamljene i prestrašene, žrtve nasilja, nezaposlene, osobe bez zdravstvenog osiguranja, stanovnike ratnih područja, izgladnjele stanovnike Afrike i sve koji su potlačeni ili se nalaze u izgnanstvu: 

__ – budi im utjeha i pomoć.

Molimo te za sve koji zalutaše s tvoga puta:

__ – daj im milost svoga oproštenja i radost svoga novog života.

 

Spasitelju naš, ti si bio raspet, ali si uskrsnuo i ponovno ćeš doći kao sudac svijetu;

__ – milostiv budi nama grešnicima.

 

Zazivamo te za sve koji žive u ovome svijetu

__ – i za sve one koji od nas otiđoše u nadi uskrsnuća, osobito naše preminule majke i sve one koji su preminuli u posljednje vrijeme i od kojih se zbog pandemije nismo na dostojanstven način mogli oprostiti.

 

Oče naš...

 

 

MOLITVA

 

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

 

MOLITVA GOSPI OD PORATA

 

Slavna Gospo od Porata,

Ti si naša vječna plata;

 

Tko se tebi preporuči,

Od sebe ga ne odluči.

Moli, Gospo, Sinka svoga

za spasenje puka tvoga.

 

A mi toga sveđ želimo,

da se s tobom veselimo

i u raju uživamo

po sve vijeke vijeka. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

 

P. Bog vas je otkupio smrću svoga Jedinca te postadoste djeca Božja: nek vas obraduje svojim blagoslovom.

O. Amen.

 

P. Krist vam je dao puninu prave slobode: nek vas učini dionicima vječne baštine.

O. Amen.

 

P. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli. Živite svetim životom Da ga jednom sretnete u vječnoj domovini.

O. Amen.

 

P. I blagoslov Boga svemogućega Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda.

O. Amen.

 

 

ZA OTPUST SE KAŽE:

 

P. Idite u miru.

O. Bogu hvala.