PEDESETNICA - DUHOVI
PEDESETNICA - DUHOVI

Blagdan Duhova ili Pedesetnica obilježava silazak Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu. Pedesetnicom završavamo Vazmeno vrijeme u crkvenoj godini. Isus je apostolima zapovjedio da u Jeruzalemu čekaju "silu odozgo" u koju će ih Bog obući, a tek tada smiju i trebaju poći među sve narode svijeta te ih činiti Isusovim učenicima. Silaskom Duha Svetoga označen je svečani početak Crkve.


Razmatranja i formacija

Liturgijska čitanja

Duhovi – razmatranje biskupa Mate Uzinića.

Razmatranje fra Ante Vučkovića – Video traje 5:37 min.

Komentar evanđelja - dr. sc. Zdenka Ilića.

Razmišljanje uz Duhove - dr. sc. Ivana Bodrožića.

Lectio Divina

Krunica Duhu Svetom - Video traje 28:54.

Litanije Duhu Svetom - Video traje 6:24 min.

Pedesetnica. Sedam najvažnijih stvari koje trebate znati o Duhovima - Video traje 6:56 min.

Mali katekizam – Tko je Duh Sveti? - Video traje 3:01 min.

Tko je Duh Sveti?Pjesme:


Prijedlog za rad s djecom:

Biblija za malene

Blagdan Duhova - Video traje 5:40.

Priprema za Blagdan Duhova za djecu vrtićke dobi – pripremila odgojiteljica u vjeri.

Isus šalje Duha Svetoga – crtani film za najmlađe 3:45 min.

Plodovi Duha Svetoga – plakat.Kontakt

Za sve prijedloge i detaljnija objašnjenja možete kontaktirati Pastoralni ured Dubrovačke biskupije: email: pastoral (at) dubrovacka-biskupija.hr mob: 092 212 42 20