Dubrovačka Biskupija

Promjene redovnika na župama i u samostanima

Promjene redovnika na župama i u samostanima

 

Slijedom promjena redovnika u samostanima koje su poglavari redovničkih zajednica ovog ljeta potpisali, a dubrovački biskup mons. Mate Uzinić prihvatio, doći će i do promjena u pojedinim župama Dubrovačke biskupije na kojima služe redovnici, kao i u njihovim samostanima.

 

Sa župe Svetog Križa u Gružu nakon dvanaest godina odlazi dosadašnji župnik fr. Mihael Mario Tolj koji će svoje redovničko služenje nastaviti u dominikanskom samostanu u Bolu na Braču, a službe je razriješen i župni vikar fr. Pero Ćavar. U župu i samostan u Gružu dolaze dvojica dominikanaca, fr. Mihovil Žuljević Mikas, koji će vršiti službu župnika, i fr. Anto Gavranović, koji će biti župnik vikar.

 

U samostan sv. Dominika u Gradu dolazi dominikanac fr. Josip Dolić.

 

Isusovac p. Jerko Šimić, koji je bio upravitelj župe Velike Gospe na Koločepu, razrješuje se te službe a na njegovo mjesto dolazi p. Krešimir Djaković.

 

U Rezidenciju Družbe Isusove u Dubrovniku dolazi još jedan isusovac p. Miljenko Cindrić.

 

Dubrovački biskup produljio je mandat Sanji Šanje, dipl. oec., te ona i dalje ostaje ravnateljica Caritasa Dubrovačke biskupije.

 

Angelina Tadić